Menu

Odeszli do wieczności ...

 


Dzisiaj jest

niedziela,
21 października 2018

(294. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

                              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                  Paczków, dn. 07.10.2013r. 

Rzymskokatolicka Parafia  pw. św.  Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu „Odnowienie i restauracja ołtarza Maltitzów z kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie” zaprasza do składania ofert cenowych na  zadanie

dot. konserwacji ołtarza Matlitzów o powierzchni konserwacji ok. 2390 dm2

Zgodnie z programem prac konserwatorskim i pozwoleniem OWKZ prace m.in. obejmować będą:

- oczyszczenie powierzchni

- dezynsekcja obiektu

- usunięcie wtórnych uzupełnień

- usuniecie pokruszonych spoin

- usuwanie zaplamień

- odsalanie obiektu

- klejenie odspojonych elementów kamiennych

- odtworzenie ubytków

- spoinowanie elementów kamiennych

- patynowanie  uzupełnień i nieusuwalnych plam farbami akrylowymi

                                                          *  planowany termin realizacji lipiec- sierpień  2014r.

 

Miejsce i termin złożenia  oferty: 

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną należy złożyć osobiście  lub pocztą  (liczy się data wpłynięcia do siedziby) na adres siedziby parafii tj.  ul. Kościelna 13, 48-370 Paczków w terminie do 18.10.2013r. 

Informujemy, że  złożenie oferty nie stwarza mozliwiości roszczenia  wobec parafii dot. zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

 

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1070200

Wyszukiwanie