Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)

Święta

Sobota, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

                              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                  Paczków, dn. 07.10.2013r. 

Rzymskokatolicka Parafia  pw. św.  Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu „Odnowienie i restauracja ołtarza Maltitzów z kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie” zaprasza do składania ofert cenowych na  zadanie

dot. konserwacji ołtarza Matlitzów o powierzchni konserwacji ok. 2390 dm2

Zgodnie z programem prac konserwatorskim i pozwoleniem OWKZ prace m.in. obejmować będą:

- oczyszczenie powierzchni

- dezynsekcja obiektu

- usunięcie wtórnych uzupełnień

- usuniecie pokruszonych spoin

- usuwanie zaplamień

- odsalanie obiektu

- klejenie odspojonych elementów kamiennych

- odtworzenie ubytków

- spoinowanie elementów kamiennych

- patynowanie  uzupełnień i nieusuwalnych plam farbami akrylowymi

                                                          *  planowany termin realizacji lipiec- sierpień  2014r.

 

Miejsce i termin złożenia  oferty: 

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną należy złożyć osobiście  lub pocztą  (liczy się data wpłynięcia do siedziby) na adres siedziby parafii tj.  ul. Kościelna 13, 48-370 Paczków w terminie do 18.10.2013r. 

Informujemy, że  złożenie oferty nie stwarza mozliwiości roszczenia  wobec parafii dot. zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

 

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
811398

Wyszukiwanie