Menu

Odeszli do wieczności ...

śp. Jan Hetnar, l. 65.

Msza pogrzebowa w kościele parafialnym w piątek, 18 maja, o 13.30.

Uroczystości na cmenatrzu o 15.00. 


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Dzisiaj jest

piątek,
25 maja 2018

(145. dzień roku)

Święta

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

O NAS

     Wspólnota Dzieci Maryi         przy Parafii św. Jana Ewangelisty                    w Paczkowie

 

 

Historia Wspólnoty "Dzieci Maryi"

Organizacja Ruchu "Dzieci Maryi" wyrosła z bogatej i pięknej tradycji kultu maryjnego w Polsce.

Korzeniami swymi sięga on jednak dalekiego Paryża i roku 1832. Wtedy to poprzez swoje objawienia Matka Najświętsza powierza młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia - późniejszej świętej - siostrze Katarzynie Laboure ważną misję. Maryja życzy sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi , któremu chce udzielać wielu łask, a miesiąc maj ma być nazwany miesiącem Maryi i nabożeństwa maryjne mają być odprawiane na całym świecie. W ten sposób na wyraźne życzenie Matki Bożej powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Bardzo wiele dziewcząt przyjmowało odznakę Maryi Niepokalanej - Cudowny Medal, a wraz z nią obowiązek pobożności, miłości do Maryi i głoszenie jej przywileju - Niepokalanego Poczęcia. Być dzieckiem Maryi Niepokalanej - to nie tylko mieć zapewnioną szczególną opiekę Matki Bożej, jest to również odbicie w sobie Jej niepokalanej czystości, męstwa, miłości Boga i ludzi.

Założenia                                                                                                                                      Celem wychowawczym, który pragną osiągnąć w Ruchu młode dziewczęta jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Uczestnicy, wybierając Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół.

Istniejąca przy naszej parafii grupa Dzieci Maryi stanowi wspólnotę dziewcząt w wieku szkolnym. Grupa Dzieci Maryi istnieje i rozwija się w dużej mierze dzięki wspaniałej pracy katechetek i animatorek a rozrasta się liczebnie szczególnie po I Komuniach Św. kiedy dziewczęta chętnie do niej wstępują

.

Najważniejszym świętem dla Dzieci Maryi jest święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia. W tym dniu na uroczystej mszy zostają przyłączone do grona Marianek nowe dziewczynki oraz niektóre Marianki dostają kolejny medalik na wstążce o innym kolorze, co świadczy o wyższym stopniu. 

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
928721

Wyszukiwanie