Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Do wieczności odszedł śp. Władysław Mrozek, l. 78.

Msza św. pogrzebowa w piątek, 7 grudnia, o 10.30, obrzędy na cmentarzu o 12.00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Dzisiaj jest

niedziela,
09 grudnia 2018

(343. dzień roku)

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Rozpoczęcie jubileuszowego roku Straży Honorowej odbędzie się 10 marca 2013 r. podczas uroczystej Mszy św.. o godz. 10.30 w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po przerwie, o godz. 13.30 zgromadzimy się w Kościele Relikwii na terenie Centrum Jana Pawła II, aby wysłuchać referatów o historii i duchowości Arcybractwa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc siedzących prosimy o zabranie ze sobą składanych krzesełek. Spotkanie zostanie zakończone wspólną modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Nie zapominajmy w modlitwach o Ojcu Świętym Benedykcie XVI, który w ubiegłym roku został honorowym członkiem naszego stoważyszenia. Może warto powrócić do dawnego zwyczaju i nasze Godziny Obecnościprzy Sercu Jezusakończyć odmówieniem Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu w intencjach obecnego Papieża.

STRAŻ HONOROWA

Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. Wspólnota ta powstała w 1863r. Już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca  Pana Jezusa. Najświętsze Serce Jezusa objawiło się wielkiej czcicielce tego Serca, zakonnicy- wizytce św. Małgorzacie Marii Alacogue  (1673 – 1675) w klasztorze  Nawiedzenia w Paray – le- Monial. Wtedy to Pan Jezus przekazał jej doniosłe orędzie dla świata o konieczności czczenia Jego Boskiego Serca i przepraszania Go za grzechy całego świata. Dwieście lat  po wielkich objawieniach  w Paray- le Monial s. Maria od Najświętszego Serca- przejęta treścią objawień udzielonych  św. Małgorzacie Marii Alacogue 13 marca 1863r powołała w klasztorze Nawiedzenia w Bourg- en- Bresse Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, a było to liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa. Pragnęła, aby jej celem było szerzenie czci ,uwielbienia  i wynagradzania  Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi świata, na wzór „pierwszej Straży honorowej” , którą stanowiła  Najśw. Maryja Panna, św. Maria Małgorzata i św. Jan, stojący pod krzyżem Chrystusa na Golgocie w chwili  konania naszego Boskiego Zbawiciela. W Polsce w Krakowie  Bractwo Straży Honorowej N.S.P.J. założyły w 1868r. krakowskie Siostry Wizytki z upoważnienia dyrekcji Straży w macierzystym Bourg-en-Bresse. Bractwo krakowskie zatwierdził kanonicznie biskup Antoni Gałecki w roku 1869.  Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. papież Pius XI wyniósł krakowską Straż Honorową NSPJ w dniu 19 stycznia  1919 r. do godności Arcybractwa, a klasztor nawiedzenia NMP w Krakowie ustanowił główną siedzibą dyrekcji tegoż  Arcybractwa.

 

Codzienna godzina obecności przy Sercu Pana Jezusa – na wzór pierwszej straży z Golgoty; Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. Marii Magdaleny stojących u stop Krzyża  Jezusowego, której celem jest pocieszanie, uwielbianie, i wynagradzanie Sercu Jezusa jednocześnie uświęcając swoje życie.

 

 

Ofiarowanie GODZINY STRAŻY:

"Panie Jezu, obecny w tabernakulum, ofiaruje Ci tę Godzinę,  ze wszystkimi czynnościami moimi, radościami i cierpieniami, aby uczcić Twoje Serce tym dowodem miłości i wynagrodzenia.Oby z tego ofiarowania mogli wszyscy korzystać.Z Tobą "za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”

 

 

Matko Ty moja droga,
weź serce me w Swe dłonie
miej mnie w tej godzinie
w opiece i obronie.

Zamknij mnie w Serca Ranie
Boskiego Twego Syna,
niech mnie w nim ściśle złączy
wybrana ta godzina.

Niech w każdą moją czynność
Jego się miłość wplecie:
prowadź mnie, Matko droga,
bezpiecznie na tym świecie.

Stań przy mnie jak Strażniczka
w chwili mojego skonu,
i duszę mą zaprowadź
do Syna Twego Tronu.

 

 

"Pragnę, aby Serce moje otoczyła korona z dwunastu gwiazd, utworzona z moich najmilszych i najwspanialszych sług"

(Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii).

 

Dusze chrześcijańskie, dusze współczujące,                                                                             Spieszcie w szeregi Straży Honorowej,                                                                                 Aby pocieszać Serce bolejące,                                                                                               Które Świat samą niewdzięcznością darzy.

 

 

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1119024

Wyszukiwanie