Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Do wieczności odszedł śp. Władysław Mrozek, l. 78.

Msza św. pogrzebowa w piątek, 7 grudnia, o 10.30, obrzędy na cmentarzu o 12.00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Dzisiaj jest

niedziela,
09 grudnia 2018

(343. dzień roku)

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

       

                    

                            Artykuł siódmy

                  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

  

 1601. "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

 I. Małżeństwo w zamyśle Bożym

 1602. Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże 90 , a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

 Małżeństwo w porządku stworzenia

1603. "Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej".

1604. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <>" (Rdz 1, 28).

 1605. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy istotę równą mu istotę i bliską, jako "pomoc przychodzącą od Pana". "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6).

 

      

SPRAWY PRZEDŚLUBNE

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafielnej na 3 miesiące przed wybraną data ślubu. Gdy przyjście do kancelarii w godzinach urzędowania jest połaczone z wielkim trudem, należy wcześniej uzgodnić z proboszczem, dzień i godzinę spotkania. 

 Dokumenty:

- Akt chrztu świętego (ważny jest trzy miesiace od daty wystawienia) Na akcie chrztu powinna być informacja, że jest wystawiony do sakramentu małżeństwa i informacja o sakramencie bierzmowania.

- Świadectwo z katechezy ( ostatnia klasa nauki katechezy w szkole i indeks)

- Zaświadczenie o uczestniczeniu w Katechezie przedmałżeńskiej i poradni

- Dowód osobisty

- Zaświadczenie z Urzędu Stanu cywilnego do ślubu konkordatowego (trzy egzemplarze).  Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące, dlatego może być dostarczone dwa miesiące przed ślubem a najpóźnie miesiąc przed ślubem.

- Akt ślubu cywilnego, jeśli został wcześniej zawarty.

- Akt zgonu małżonka (wdowiec, wdowa).

Po podpisaniu protokółu przedślubnego otrzymujemy zapowiedzi przedślubne, które doręczamy do Parafii swojego miejsca zamieszkania, gdy jedna z osób mieszka na terenie innej Parafii.

Zapowiedzi trwają przez trzy niedziele. Po tym okresie odbieramy z Parafii potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i dostarczamy do Parafii ślubu.

 

Spowiedź przedślubna 

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po spisaniu protokołu i przed ślubem). Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna i podać kartki do podpisania.

 

Świadkowie 

Przy zawieraniu małżeństwa wymagana jest obecność dwóch świadków. Świadkowie powinni być pełnoletni, żyjący w sakramentalnym małżeństwie, praktykujący katolicy. Tydzień przed ślubem podajemy do kancelarii dane osobiste świadków: nazwisko, imię, datę urodzenia, adres, nr dowodu, datę wystawienia dowodu i miejsce, pesel.

 

W dniu ślubu

Świadkowie przychodzą do zakrystii 10 minut przed wyznaczoną godziną ślubu. Przynoszą ze sobą kartki od spowiedzi narzeczonych orzaz obrączki. Świadkowie podpisuja protokół przedślubny i zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

Po mszy świętej nowi małżonkowie przychodzą do zakrystii i podpisują zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymują, drugi jest dostarczany do Urzędu Stanu Cywilnego, trzeci pozostaje w Parafii ślubu.

Jeśli sakrament małżeństwa dokonuje sie podczas Mszy Świętej trzeba, aby nie tylko Nowożeńcy przystąpili do spowiedzi i Komunii świętej !!!

 

 

 

Katecheza Przedmałżeńska

Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa mają obowiązek uczestniczyć:

w Katechezie przedmałżeńskiej zgłosić się w Katolickiej Poradni Rodzinnej 

 

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA    w  NYSIE

 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jakuba  • Katedra • Bazylika (sala obok Katedry)  tel.: 77  433 2505  Katolicka Poradnia Rodzinna według informacji podanej na wykładach.

 

Nauki przedślubne można w naszej parafii rozpocząć w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 17:30. Spotkania odbywają się w ciągu jednego weekendu (2 spotkania w piątkowy wieczór i 3 spotkania w sobotnie przedpołudnie). Obok kursu odbywają się 3 obowiązkowe spotkania w poradni rodzinnej. Spotkania te mają miejsce w środy (pierwsze spotkanie o godz. 17:00, na kolejne dwa spotkania zapis w Poradni Rodzinnej po pierwszym spotkaniu - osobiście lub telefonicznie: 77.55.06.717 lub 79.66.44.579). W kancelarii parafialnej narzeczeni otrzymują kartkę, którą należy zachować i przed każdym spotkaniem zostawiać w kancelarii. Odbiór po wykładzie.

 2. Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Bolesnej - Ojcowie Werbiści - Nysa ul. Rodziewiczówny 2  tel.: 77 433 13 37  

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W Parafii M. B. Bolesnej w Nysie

 

Żyjemy w czasach, które wydają się z jednej strony skłaniać człowieka do pośpiechu i do wykorzystania każdej chwili a z drugiej, zmuszają do szukania głębszych racji i motywacji podejmowanych decyzji. Biorąc pod uwagę, jak trudno jest dziś znaleźć czas na dobre przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa chcemy zaproponować krótką, choć nieco poszerzoną w porównaniu z wcześniejszymi „kursami” formułę weekendowego spotkania dla narzeczonych, opartą na metodzie wykładowo – warsztatowej.  Postaramy się sprawnie przedstawić i omówić treści związane z sakramentem małżeństwa i chrześcijańskim spojrzeniem na rodzinę. Tematyka poszczególnych spotkań jest skoncentrowana na zagadnieniach teologicznych, a także psychologiczno – medycznych z uwzględnieniem życia codziennego w środowisku rodzinnym.  Osoby prowadzące to: ksiądz, lekarz, psycholog, para małżeńska, doradca życia małżeńskiego i rodzinnego.

drogą e-mailową na adres:

Udział w katechezach weekendowych jest płatny i zawsze potwierdzany drogą e-mailową.

Zapisy przyjmowane są od połowy miesiąca poprzedzającego kurs.

Warunkiem uczestniczenia w kursie przedmałżeńskim jest przygotowanie się do niego poprzez lekturę przynajmniej jednej z książek:

Jerzy Grzybowski - MŁŻEŃSKIE DROGOWSKAZY

Jacek Pulikowski - WARTO POMYŚLEĆ O NIEKTÓRYCH WAŻNYCH SPRAWACH

Potwierdzeniem zapoznania się z powyższymi pozycjami będzie napisanie recenzji - streszczenia jednej z tych pozycji (minimum 3 strony), przez kazdą osobę pragnącą uczestniczyć w kursie i wyslanie jej na adres:

Po otrzymaniu streszczenia i zaakceptowaniu pracy przez prowadzącego kurs, zgłoszeni na kurs otrzymają potwierdzenie przyjęcia na drugi etap: bezpośredni udział w katechezach przedmałżeńskich.

Katechezy przedmałżeńskie odbywają się przy Parafii Matki Bożej Bolesnej, przy ulicy Rodziewiczówny 3 w Nysie, w następujących godzinach:

Sobota: 09.00 - 17.00 Niedziela: 09.00 – 13.00

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1119047

Wyszukiwanie