Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Do wieczności odszedł śp. Władysław Mrozek, l. 78.

Msza św. pogrzebowa w piątek, 7 grudnia, o 10.30, obrzędy na cmentarzu o 12.00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Dzisiaj jest

niedziela,
09 grudnia 2018

(343. dzień roku)

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

BIERZMOWANIE

Z dziecka stajesz się młodym człowiekiem. Potrzebujesz silniejszego pokarmu, by nabrać sił do podjęcia czekających cie zadań i prac. Podobnie i życie Boże, które otrzymałeś na chrzcie św. potrzebuje zasilenia, byś mógł sprostać trudnościom i obowiązkom dorosłego chrześcijanina. Do duchowej dojrzałości przygotowywuje Cie bierzmowanie. Duch św., który od dnia chrztuśw. mieszka w tobie, gdy jesteś w stanie łaski, przybywa w tym sakramencie z całą pełnią łask. Chrystus porównał bogactwo tych łask do rzek, którymi stale płynie woda. Duch św. udziela ich hojnie każdemu człowiekowi, stosownie do jego zadań i wierności. Stąd w życiu Świętych tak wiele jest pięknych i bohaterskich czynów, które dają świadectwo Chrystusowi i Jego nauce. I ty masz dać świadectwo Chrystusowi całym życiem: pracą i rozrywką, modlitwą i życzliwością dla ludzi.

Duchowa dojrzałość, to także współodpowiedzialność za Kościół. Twoje dobre czyny pomagają całemu Kościołowi, złe szkodzą mu. Pamiętaj w modlitwie o Kościele: o Ojcu św., o biskupach i kapłanach, o misjach, o wszystkich wiernych, żyjących i pracujących, i cierpiących we wszystkich częściach świata.

        Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w momencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się również Eucharystia i Chrzest. Celem bierzmowania jest umacnianie nas w wierze. Sakrament ten może przyjąć osoba, która została ochrzczona, jest dojrzała i odpowiedzialna za swoją wiarę oraz w pełni świadoma podejmowanej decyzji. W Polsce sakrament bierzmowania przyjmuje się w 16 roku życia (klasa trzecia gimnazjalna) lub później. Natomiast udzielić tego sakramentu, czyli być szafarzem bierzmowania, ma prawo biskup lub w wyjątkowych sytuacjach kapłan przez niego wyznaczony. W czasie sakramentu Chrztu Świętego decyzję o wstąpieniu do wspólnoty chrześcijańskiej podjęli za nas nasi rodzice. Tymczasem bierzmowanie jest NASZYM świadomym, dobrowolnym, dorosłym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafii. Zacieśnia ono także naszą więź z Bogiem, Synem Bożym i Kościołem. Każdy dojrzały, świadomy i naprawdę wierzący chrześcijanin powinien chcieć przyjąć ten sakrament oraz uświadomić sobie jak wielkie dary i łaski z niego płyną. Dzięki bierzmowaniu umacniamy i dopełniamy łaski chrztu, której doznaliśmy, będąc małym dzieckiem.

Dzięki sakramentowi bierzmowania stajemy się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. W czasie tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej Duch Święty pomnaża w nas swoje dary: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność i bojaźń Bożą. Ponadto umacnia nas on do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem. 

Dzięki bierzmowaniu poprzez głębsze zakorzenienie nas w synostwie Bożym ściślej jednoczymy się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym. Co więcej uodparniamy się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia i wyrzekamy się wszystkiego, co wiąże się z szatanem i może nas prowadzić do zła. Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto przyjął sakrament bierzmowania, przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich. Należy o tym pamiętać, gdyż jest to także część naszej odpowiedzialności i dojrzałości chrześcijańskiej. Dla mnie przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bogu. Obietnicą życia według wiary, zachowywaniu na co dzień przykazań Dekalogu, poszerzania i pogłębiania mojej wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Dzięki sakramentowi bierzmowania z WŁASNEJ WOLI stanę się w pełni dojrzałym chrześcijaninem.

 

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1119142

Wyszukiwanie