Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Do wieczności odszedł śp. Władysław Mrozek, l. 78.

Msza św. pogrzebowa w piątek, 7 grudnia, o 10.30, obrzędy na cmentarzu o 12.00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Dzisiaj jest

niedziela,
09 grudnia 2018

(343. dzień roku)

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest św. jest sakramentem, który gładzi grzech pierworodny i wszystkie inne grzechy oraz kary za nie. Czyni człowieka przybranym dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła św. Czyni człowieka przyjacielem Bożym. Sprawia, że cała Trójca św. zamieszkuje w duszy człowieka. Daj człowiekowi uczestnictwo w naturze Bożej. Obchodzisz dzień swego patrona i rocznicę swych urodzin. Nie zapominaj o rocznicy narodzin do życia Bożego. Były one najważniejszą chwilą twego życia.Rodzice chrzestni przynieśli Cię do Kościoła, a kapłan polał twą głowę wodą świętą chrzcząc cię w imię Ojca i Syna i Ducha św.. W imieniu twoim rodzice chrzestni złożyli przyrzeczenia, które cię zobowiązują. - Wracaj do nich często, zwłaszcza w rocznicę chrztu i w dniu świętego Patrona. Nie pomijaj tych dni. Niech spowiedź i Komunia św. pomnożą łaskę, którą w dniu chrztu św. otzrymałeś w obfitości. Przeczytaj w tych dniach którąś z modlitw, odmówionych nad tobą przy chrzcie przez kapłana. Zastanów się nad nią. Pomódlsię też do Patrona, którego imię nosisz. Poznaj go lepiej i naśladuj. Codziennie pielęgnuj to życie, które przez chrzest otrzymałeś od Boga w darze. Pogłębiaj je i rozwijaj. Jest ono początkiem życia, które dopełni się w niebie.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO CHRZTU ŚW. DZIECKA

1. Akt urodzenia dziecka z Urzedu Stanu Cywilnego;                                                               2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii;          3. Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i moga pełnić godność ojca i matki chrzestnej; 

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

- ukończyły 16 rok życia;

- przyjęły sakrament bierzmowania;

- są wierzące i praktykujące;

- sa w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym;

Sakrament chrztu jest jednym i zarazem pierwszym oraz najpotrzebniejszym z sakramentów przez które wykonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie.

Ustanowił go Jezus i polecił go udzielać. Gładzi grzech pierworodny, daje życie nadprzyrodzone i czyni członkiem Kościoła katolickiego. Chrzcić oznacza „zanurzać” w wodzie. Ochrzczone dziecka zostaje zanurzone w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako ‘nowe stworzenie’. Do przyjęcia chrztu zdolny jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony lecz w tradycji Kościoła katolickiego chrzci się nowonarodzone dzieci, gdyż ich natura jest skażona grzechem pierworodnym i potrzebują one nowego narodzenia w chrzcie aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych. Chrzcić może każdy (zwłaszcza w wypadku zagrożenia życia dziecka gdyż chrzest jest niezbędny do zbawienia), o ile jego intencje są identyczne z intencjami kapłana zwykle to czyniącego. Do otrzymania chrztu wymagana jest zgoda co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych i uzasadniona nadzieja, iż dziecko będzie wychowywane w wierze Kościoła katolickiego.

Celebracja Znaczenie chrztu i jego łaska ukazują się w obrzędach jego celebracji. Na początku kapłan robi na czole chrzczone znak krzyża – wyciska to na nim pieczęć Chrystusa i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas. Następnie głoszone jest Słowo Boże, która oświeca kandydatów i zgromadzenie i pobudza ich do udzielenia odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Później nad kandydatem wypowiadany jest egzorcyzm wyzwalający kandydata od grzechu i kusiciela.

Celebrans kładzie na jego głowie rękę a kandydat (bądź w przypadku, kiedy kandydatem jest dziecko, jego rodzice) wyrzeka się Szatana. Przez trzykrotne zanurzenie kandydata w poświęconej wodzie chrzcielnej (lub częstą stosowaną alternatywę – trzykrotne polanie nią czoła) dokonuje się chrztu w sensie ścisłym.

Towarzyszą temu słowa: ", ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Teraz kapłan namaszcza kandydata krzyżmem świętym (wonnym olejem poświęconym przez biskupa). Oznacza to dar Ducha Świętego dla nowo-ochrzczonego (neofity). Neofita otrzymuje białą szatę – symbol przyobleczenia się w Chrystusa i zmartwychwstania razem z Nim. Ojciec chrzestny zapala świecę od paschału co oznacza, że neofita został oświecony przez Chrystusa i został ochrzczony „światłem świata”. Teraz nowo ochrzczony jest dziedzicem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę „Ojcze nasz”. Obrzęd kończy uroczyste błogosławieństwo (w przypadku chrzczenia niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki).

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1119008

Wyszukiwanie