Menu

Odeszli do wieczności ...

 


Dzisiaj jest

niedziela,
21 października 2018

(294. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest św. jest sakramentem, który gładzi grzech pierworodny i wszystkie inne grzechy oraz kary za nie. Czyni człowieka przybranym dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła św. Czyni człowieka przyjacielem Bożym. Sprawia, że cała Trójca św. zamieszkuje w duszy człowieka. Daj człowiekowi uczestnictwo w naturze Bożej. Obchodzisz dzień swego patrona i rocznicę swych urodzin. Nie zapominaj o rocznicy narodzin do życia Bożego. Były one najważniejszą chwilą twego życia.Rodzice chrzestni przynieśli Cię do Kościoła, a kapłan polał twą głowę wodą świętą chrzcząc cię w imię Ojca i Syna i Ducha św.. W imieniu twoim rodzice chrzestni złożyli przyrzeczenia, które cię zobowiązują. - Wracaj do nich często, zwłaszcza w rocznicę chrztu i w dniu świętego Patrona. Nie pomijaj tych dni. Niech spowiedź i Komunia św. pomnożą łaskę, którą w dniu chrztu św. otzrymałeś w obfitości. Przeczytaj w tych dniach którąś z modlitw, odmówionych nad tobą przy chrzcie przez kapłana. Zastanów się nad nią. Pomódlsię też do Patrona, którego imię nosisz. Poznaj go lepiej i naśladuj. Codziennie pielęgnuj to życie, które przez chrzest otrzymałeś od Boga w darze. Pogłębiaj je i rozwijaj. Jest ono początkiem życia, które dopełni się w niebie.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO CHRZTU ŚW. DZIECKA

1. Akt urodzenia dziecka z Urzedu Stanu Cywilnego;                                                               2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii;          3. Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i moga pełnić godność ojca i matki chrzestnej; 

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

- ukończyły 16 rok życia;

- przyjęły sakrament bierzmowania;

- są wierzące i praktykujące;

- sa w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym;

Sakrament chrztu jest jednym i zarazem pierwszym oraz najpotrzebniejszym z sakramentów przez które wykonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie.

Ustanowił go Jezus i polecił go udzielać. Gładzi grzech pierworodny, daje życie nadprzyrodzone i czyni członkiem Kościoła katolickiego. Chrzcić oznacza „zanurzać” w wodzie. Ochrzczone dziecka zostaje zanurzone w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako ‘nowe stworzenie’. Do przyjęcia chrztu zdolny jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony lecz w tradycji Kościoła katolickiego chrzci się nowonarodzone dzieci, gdyż ich natura jest skażona grzechem pierworodnym i potrzebują one nowego narodzenia w chrzcie aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych. Chrzcić może każdy (zwłaszcza w wypadku zagrożenia życia dziecka gdyż chrzest jest niezbędny do zbawienia), o ile jego intencje są identyczne z intencjami kapłana zwykle to czyniącego. Do otrzymania chrztu wymagana jest zgoda co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych i uzasadniona nadzieja, iż dziecko będzie wychowywane w wierze Kościoła katolickiego.

Celebracja Znaczenie chrztu i jego łaska ukazują się w obrzędach jego celebracji. Na początku kapłan robi na czole chrzczone znak krzyża – wyciska to na nim pieczęć Chrystusa i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas. Następnie głoszone jest Słowo Boże, która oświeca kandydatów i zgromadzenie i pobudza ich do udzielenia odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Później nad kandydatem wypowiadany jest egzorcyzm wyzwalający kandydata od grzechu i kusiciela.

Celebrans kładzie na jego głowie rękę a kandydat (bądź w przypadku, kiedy kandydatem jest dziecko, jego rodzice) wyrzeka się Szatana. Przez trzykrotne zanurzenie kandydata w poświęconej wodzie chrzcielnej (lub częstą stosowaną alternatywę – trzykrotne polanie nią czoła) dokonuje się chrztu w sensie ścisłym.

Towarzyszą temu słowa: ", ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Teraz kapłan namaszcza kandydata krzyżmem świętym (wonnym olejem poświęconym przez biskupa). Oznacza to dar Ducha Świętego dla nowo-ochrzczonego (neofity). Neofita otrzymuje białą szatę – symbol przyobleczenia się w Chrystusa i zmartwychwstania razem z Nim. Ojciec chrzestny zapala świecę od paschału co oznacza, że neofita został oświecony przez Chrystusa i został ochrzczony „światłem świata”. Teraz nowo ochrzczony jest dziedzicem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę „Ojcze nasz”. Obrzęd kończy uroczyste błogosławieństwo (w przypadku chrzczenia niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki).

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1070027

Wyszukiwanie